DE BIBLIOTHEEK ALS BROEDPLAATS VOOR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Hoe maak je een toekomstgericht en betekenisvol programma voor persoonlijke ontwikkeling in de Bibliotheek?

Ga naar de introductie hieronder of lees eerst de leeswijzer.

IntroductieIn het Gelders Bibliotheek Netwerk zijn verschillende thema's van de landelijke innovatieagenda gezamenlijk uitgewerkt. Vanuit de programmalijn ‘Persoonlijke Ontwikkeling-Verdieping’ (2018-2019), één van de vier landelijke programma's, stellen wij onszelf de volgende centrale vraag: hoe maak je een toekomstgericht en betekenisvol programma voor Persoonlijke Ontwikkeling in de Bibliotheek?

Programma’s maken nieuwe stijl

Er is niet één antwoord op die vraag. Voordat we begonnen met het zoeken naar antwoorden, dompelden we ons onder in de inzichten uit het initieel onderwijs en de volwasseneneducatie. En we bekeken de verschuiving van de klassieke naar de maatschappelijke educatieve Bibliotheek en het beleid dat naar aanleiding daarvan wordt gemaakt.

Die huidige ontwikkelingen helpen om trends te vinden in het bredere landschap. Daarnaast helpen actuele inzichten op het gebied van leren & ontwikkelen ons bij het vinden van geschikte vormen voor programmeren. Er zijn verschillende methoden om te leren, zoals onderzoeken en samen op zoek gaan. Onze interesse is met name uitgegaan naar 'onderzoeken' en 'samen leren'. Zo ontdekten wij gaandeweg dat 'leren organiseren van de dialoog' misschien wel de belangrijkste richting is om naartoe te bewegen. Kortom, we bouwen aan een ‘broedplaats voor persoonlijke ontwikkeling’.


Voor wie is de longread?

Deze longread is vooral bedoeld voor mensen die in de Bibliotheek een taak vervullen bij het maken en invullen van programma’s voor de Bibliotheek. Daarbij laten we hier de programmering die gericht is op Participatie & Zelfredzaamheid buiten beschouwing. We focussen ons op een programmering die zelfredzame burgers helpt bij meningsvorming en verdere persoonlijke ontplooiing op thema’s.

Daarnaast is de longread geschikt om het interne gesprek over de ambitie van de Bibliotheek op dit onderwerp te verkennen. Wat wil de Bibliotheek betekenen in dit thema? Dus ook voor beleidsmakers en management kan de longread een behulpzaam middel zijn om het gesprek met elkaar aan te gaan.


In de leeswijzer (zie voorblad) leggen we de opbouw van de longread uit en zie je hoe je je eigen zoektocht kunt starten. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Er is dus niet één manier om de longread te lezen: je kunt de artikelen in willekeurige volgorde lezen.


Doorpraten via Bieb to bieb

We hebben heel veel gelezen, gezien en gehoord, maar pretenderen niet dat we volledig zijn in onze weergave van interessante bronnen. Praat je met ons mee? Je wordt voor elk thema doorverwezen naar de biebtobiebgroep met de titel 'Praat mee: de Bibliotheek als broedplaats voor persoonlijke ontwikkeling.' We hopen je daar tegen te komen!


P.S: Nieuwsgierig naar de achtergrond, afbakening en context van onze centrale vraag. Lees het hier.


Veel lees- en ontdekplezier!


Laurie de Zwart, Iris Messing-Meuleman en Anneke Manche
Arnhem, december 2018.

Deze publicatie is tot stand gekomen door: