VOOR JOU EN JE KIND!


Dalfsen

Dit project valt onder actielijn 1 en is gericht op extra impuls in preventie en verbinden van preventie met curatie.


In actielijn 1 wordt uitvoering gegeven aan de (lokale) plannen die samen met partners zijn opgesteld. Hier wordt gewerkt aan preventie en verbindingen met curatie, waardoor een sterke lokale infrastructuur ontstaat voor kinderen en volwassenen.

Jackeline Mekkes - de Bibliotheek Dalfsen

Wat houdt het project in?

"Samen met een school in Nieuwleusen gaan we aan de slag met het programma Voor jou en je kind! (voorheen: Taal voor Thuis). Voor jou en je kind! is ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven en onderdeel van het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven. De cursus Voor jou en je kind! helpt de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te vergroten. Tijdens de bijeenkomsten, die worden begeleid door speciaal getrainde taalvrijwilligers, gaan ouders aan de slag met verschillende thema's met behulp van bijbehorende werkboekjes. Zij leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen."

Hoe verloopt de beginfase van het project?

"We hebben informatie en ervaringen opgehaald bij andere bibliotheeklocaties. Volgens planning starten we in september, bij de start van het nieuwe schooljaar. De bedoeling was om bij twee scholen te starten, maar wegens omstandigheden gaat het bij één van de twee scholen waarschijnlijk nog niet lukken.

Het voorbereidende werk en de samenwerking met de school verloopt goed. Er is veel motivatie om aan de slag te gaan. We hebben goede startgesprekken gevoerd met de directeur over de rollen en over het betrekken van leerkrachten. De directeur van deze school heeft contact met de gemeente om de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in het project te betrekken, mooi voor de doorgaande lijn."

Wat staat er op de planning?

"We hebben een nieuwe taalpuntcoördinator. Zij wordt getraind in Voor jou en je kind!.

Tegelijkertijd worden ook de vrijwilligers getraind. Na de pilotperiode is het de bedoeling dat de vrijwilligers invulling geven aan het project. Voorlopig wordt de taalpuntcoördinator intensief in de pilot ingezet."

Welke rol hebben de samenwerkingspartners?

"De school heeft geïnventariseerd welke kinderen een VVE-indicatie hebben. Ook heeft de school de gemengde gezinnen in beeld (NT1/NT2).
Het project staat op de jaarkalender die de ouders hebben. Daarop staat in begrijpelijke taal wat het project inhoudt en welke data zijn gepland voor de groepsbijeenkomsten. Dit start laagdrempelig met vier bijeenkomsten van een dagdeel; ’s ochtends, nadat de kinderen naar school zijn gebracht.

Aan het begin van het schooljaar wordt een ‘kijkavond’ georganiseerd voor kinderen en ouders. Kinderen leiden daarbij hun ouders rond en vertellen over de school. Vanuit de Bibliotheek zijn we hierbij aanwezig om meer over Voor jou en je kind! te vertellen.

De beleidsmedewerker Sociaal Domein neemt deel in de werkgroep Laaggeletterdheid. Deze medewerker heeft ook bibliotheekzaken in het pakket, maar geen onderwijs. De contacten met beleidsmedewerkers die onderwijs/VVE in het pakket hebben worden opgepakt."

Wat zie je als een uitdaging?

"De grootste uitdaging? Dat is hoe we de gezinnen gaan benaderen. De leerkrachten krijgen een rol en worden in de opstartdagen in augustus geïnformeerd. Het project staat op het programma en de Taalpuntcoördinator neemt hieraan deel.

Een andere uitdaging is om balans te vinden in wat de leerkrachten aankunnen en wat er van hen wordt gevraagd. Tijdens de opstartdagen komen ook de mogelijkheden voor trainen in ‘herkennen en doorverwijzen’, of motiverende gesprekken aan de orde.


Ik heb veel vertrouwen in het project en de samenwerking.

Een belangrijk resultaat zou natuurlijk het concreet bereiken van een aantal ouders uit de doelgroep zijn, maar niet minder belangrijk is de ervaring die wordt opgedaan met de dingen die je moet doen en laten voor de verdere uitrol van dit project."

Lees meer over dit project en alle andere
Taal Werkt! projecten op onze website.